Založ si blog

Mafia 3 – 50 %

Co když se zeptáme vše­mož­ných fanoušků, která česká hra je nej­slav­nější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­náší díl třetí? No ani se radši neptejte. Jakmile to dostali do rukou Američani, tak to pro­stě šlo, kam by nemělo.

Mafia III – průchod hrou 21-25

Třetí díl, který měl pre­mi­éru tento pátek, nás pře­nesl do 60. let. Do malého města New Bordeaux. Americký vete­rán z Vietnamu se vrá­til do svého rod­ného města, které po smrti jeho přá­tel, musí znovu dobít a zís­kat svoji nad­vládu. Pomáhají mu čle­nové klanů a mafie, jejíž hlavy si musí nejdříve zís­kat. Po pře­vzetí moci má od nich různé pomoci, dove­zené auto, úschovnu peněz,  vlastní tým pro pře­střelky a další. Prostě není na to vůbec sám a hodně věcí mu život v městě přá­telé usnad­ňují.

Mafia III – průchod hrou 16-20

Prošel jsem už deseti hodi­nami hraní, tak snad mám dosta­tek infor­mací k tomu, abych celou Mafii 3 doká­zal pro­stě správně zhod­no­tit.  Tím, že tento díl dostali do rukou Američani, tak se pro­stě roz­hodli, že udě­lají jenom to, na co mají. Nejsou to tvůrci GTA a dal­ších mega­lo­man­ských her, které lze hrát pořád a člo­věk v kaž­dém hraní objeví nový způ­sob hraní. Jsou to pro­stě ostatní tvůrci, kteří mají svůj roz­po­čet a s ním udě­lají jenom, na co mají.

Mafia 3 nám bohu­žel při­náší pří­běh, který sice v prvot­ních hodi­nách při­náší růz­no­ro­dost misí, ale v dal­ších hodi­nách při­náší neu­stálé opa­ko­vání misí, kdy se bohu­žel musíte něko­li­krát vrá­tit na místo, aby jste 3x pobili ty samé nepří­tele. V někte­rých chví­lích jsem si bohu­žel říkal, jestli se mi hra vůbec ulo­žila, pro­tože jsem pro­stě našel pro­tiv­níky úplně na tom samém místě, jak posledně.

vlcsnap-2016-10-08-14h19m40s273

Snad po 20 hodi­nách (podle inter­netu) dojdu na konec se záživ­něj­šími misemi, než bylo neu­stále opa­ko­vání v tom samém místě.

Teď jsme pro­brali pří­běh, ale to ještě může hráče ještě bavit více, než samotný pří­běh, jsou drob­nosti, které v městě dělat. V prv­ním díle jsme měli tram­vaje, metro a taxíky. V dru­hém díle zůstali jenom taxíky, ale stále to bylo zábavné. V tom tře­tím jez­díte jenom auty, které si můžete ukrást jenom násil­ným způ­so­bem, pro­stě jenom vysklít okno. Naštěstí zas máte nové lodě, které také můžete řídit.

vlcsnap-2016-10-08-09h34m55s678

Bohužel je ale vidět, že hra je vlastně jenom kon­zo­lový port. V den vydání byl počí­tač velmi ome­zen. GTA V hraji v při­ja­tel­ném počtu snímků, Mafii 3 hrají něco kolem 30 fps. A to ještě do vydání prv­ního patche, byl počet snímků ome­zen max 30. Grafika nevy­padá až tak doko­nale, aby se mohl vymlu­vit na to, že je hra na gra­fic­kém vrcholu, aby byl počet snímků tak nízko. Je to pro­stě mini­mální opti­ma­li­zace, aby si mohli hráči na PC zahrát hru v lepší kva­litě něž na nových kon­zo­lích. A ještě jsem si pořádně pro­hlídl you­tube, abych viděl, jak vypadá hra v lepší kva­litě, než mám já. Bohužel roz­díl mezi mini­mální a maxi­mální kon­fi­gu­rací je pouze v počtu snímků. Žádný roz­díl, který by se dal roz­po­znat.

Nesmíme zapo­me­nout i na bugy a chyby, kte­rým se vlastně tvůrci nevě­no­vali. Začnu je vyjme­no­vá­vat: vystou­pení v plné rych­losti, kdy hlavní postava rov­nou stojí, neroz­bitná auta, bez mini­mál­ního poško­zení, slepá umělá inte­li­gence, která si nevšimne mrt­voly vedle a sama vejde do střely a i počká na to, až ji zastře­líte a další. Nejslavnější chy­bou je pro­stě nefunkč­nost zrca­del, kdy se je vlast­ním obrazu hlavní postavy snad jenom alter­na­tivní rea­lita, která se náhodně gene­ruje. Prostě tam Lincoln není, nebo se zasekne v pozici na velmi dlouho řadu sekundu. A to nepo­čí­táme drob­nosti, které byli už i v první mafii, napří­klad odlé­tá­va­jící puk­lice kol a další drob­nosti. Například to nej­lepší na to, abyste utekli od poli­cajtů, je najet na koleje, kde nic nejezdí. Ani Vás poli­cie nemůže po kole­jích násle­do­vat (spíše to neumí). Po kole­jích nejel ani vagó­nek, který mi Vám pře­ká­žel.

Mafia III – průchod hrou 1-5

Otázka, je to opravdu velké zkla­mání od dob první i druhé Mafie? Ano bohu­žel je. Příběh se dá jak tak pře­žít, ale opa­kují se mise, jenom s malými obmě­nami. Chybí další obsah, kdy lze jez­dit jenom autem nebo lodí. Na drob­nosti, které udě­lají život ve městě reál­nější, se úplně zapo­mnělo. A bohu­žel gra­fická kva­lita hry v sou­vis­losti na ply­nu­losti hraní a hod­notě fps není vůbec v přímé úměr­nosti.

Proto musím Mafii 3 ohod­no­tit níz­kým ohod­no­ce­ním, které pro­stě výš dát nejde. 50 % je pro­stě málo a stu­dio, které tuto hru stvo­řilo, by se mělo zamys­let na tím, jestli má být nějaké pla­cené DLC, nebo zdarma. Asi bude pla­cené, ale kvůli kva­litě zpra­co­vání celé hry, bych si přál, aby pří­davné balíčky byly zdarma, aby vše, co tvůrci zapo­mněli a do hry nedali, bylo zdarma. Updaty, pří­bě­hové DLC i nová auta.

A pro ty, kteří zájem pro prvních cca 9 hodin mého hraní:

Hra o trůny – Dragonstone (S07E01)

25.07.2017

Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi viac »

Logan: Wolverine – 100 %

03.03.2017

Začneme tím, že jsem fanou­šek fil­mo­vé série X-men. Vzpomínám na to, jak mně prv­ní film před dlou­hý­mi 17 lety nadchl. Po sko­ro dva­ce­ti letech se celý fil­mo­vý svět ukon­čil. viac »

Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2) – 50 %

15.12.2016

Tak jako v loni přišel do kin film ze série Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ viac »

írsko, referendum, potraty

Írsky parlament schválil návrh zákona povoľujúci umelé prerušenie tehotenstva

13.12.2018 22:58

Írsky premiér Leo Varadkar označil schválenie legislatívy zákonodarcami za "historickú chvíľu pre ženy".

donald trump

Stretnutie Putina s Trumpom nebude možné, kým Rusko nevráti zajaté lode

13.12.2018 22:03

Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Francúzsko, Štrasburg, streľba

Francúzska polícia zastrelila útočníka z vianočných trhov

13.12.2018 21:55, aktualizované: 22:23

Cherifa Chekatta našla polícia ukrytého v sklade.

trump

Trump vyzval Fed, aby prestal zvyšovať úroky

13.12.2018 20:43

Americký prezident Donald Trump vyzval centrálnu banku (Fed), aby na svojom budúcotýždňovom zasadnutí nepokračovala v sprísňovaní menovej politiky.

simcacze

Blog Simci z Prahy

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 6408x
Priemerná čítanosť článkov: 915x

Autor blogu