Založ si blog

Mafia 3 – 50 %

Co když se zeptáme vše­mož­ných fanoušků, která česká hra je nej­slav­nější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­náší díl třetí? No ani se radši neptejte. Jakmile to dostali do rukou Američani, tak to pro­stě šlo, kam by nemělo.

Mafia III – průchod hrou 21-25

Třetí díl, který měl pre­mi­éru tento pátek, nás pře­nesl do 60. let. Do malého města New Bordeaux. Americký vete­rán z Vietnamu se vrá­til do svého rod­ného města, které po smrti jeho přá­tel, musí znovu dobít a zís­kat svoji nad­vládu. Pomáhají mu čle­nové klanů a mafie, jejíž hlavy si musí nejdříve zís­kat. Po pře­vzetí moci má od nich různé pomoci, dove­zené auto, úschovnu peněz,  vlastní tým pro pře­střelky a další. Prostě není na to vůbec sám a hodně věcí mu život v městě přá­telé usnad­ňují.

Mafia III – průchod hrou 16-20

Prošel jsem už deseti hodi­nami hraní, tak snad mám dosta­tek infor­mací k tomu, abych celou Mafii 3 doká­zal pro­stě správně zhod­no­tit.  Tím, že tento díl dostali do rukou Američani, tak se pro­stě roz­hodli, že udě­lají jenom to, na co mají. Nejsou to tvůrci GTA a dal­ších mega­lo­man­ských her, které lze hrát pořád a člo­věk v kaž­dém hraní objeví nový způ­sob hraní. Jsou to pro­stě ostatní tvůrci, kteří mají svůj roz­po­čet a s ním udě­lají jenom, na co mají.

Mafia 3 nám bohu­žel při­náší pří­běh, který sice v prvot­ních hodi­nách při­náší růz­no­ro­dost misí, ale v dal­ších hodi­nách při­náší neu­stálé opa­ko­vání misí, kdy se bohu­žel musíte něko­li­krát vrá­tit na místo, aby jste 3x pobili ty samé nepří­tele. V někte­rých chví­lích jsem si bohu­žel říkal, jestli se mi hra vůbec ulo­žila, pro­tože jsem pro­stě našel pro­tiv­níky úplně na tom samém místě, jak posledně.

vlcsnap-2016-10-08-14h19m40s273

Snad po 20 hodi­nách (podle inter­netu) dojdu na konec se záživ­něj­šími misemi, než bylo neu­stále opa­ko­vání v tom samém místě.

Teď jsme pro­brali pří­běh, ale to ještě může hráče ještě bavit více, než samotný pří­běh, jsou drob­nosti, které v městě dělat. V prv­ním díle jsme měli tram­vaje, metro a taxíky. V dru­hém díle zůstali jenom taxíky, ale stále to bylo zábavné. V tom tře­tím jez­díte jenom auty, které si můžete ukrást jenom násil­ným způ­so­bem, pro­stě jenom vysklít okno. Naštěstí zas máte nové lodě, které také můžete řídit.

vlcsnap-2016-10-08-09h34m55s678

Bohužel je ale vidět, že hra je vlastně jenom kon­zo­lový port. V den vydání byl počí­tač velmi ome­zen. GTA V hraji v při­ja­tel­ném počtu snímků, Mafii 3 hrají něco kolem 30 fps. A to ještě do vydání prv­ního patche, byl počet snímků ome­zen max 30. Grafika nevy­padá až tak doko­nale, aby se mohl vymlu­vit na to, že je hra na gra­fic­kém vrcholu, aby byl počet snímků tak nízko. Je to pro­stě mini­mální opti­ma­li­zace, aby si mohli hráči na PC zahrát hru v lepší kva­litě něž na nových kon­zo­lích. A ještě jsem si pořádně pro­hlídl you­tube, abych viděl, jak vypadá hra v lepší kva­litě, než mám já. Bohužel roz­díl mezi mini­mální a maxi­mální kon­fi­gu­rací je pouze v počtu snímků. Žádný roz­díl, který by se dal roz­po­znat.

Nesmíme zapo­me­nout i na bugy a chyby, kte­rým se vlastně tvůrci nevě­no­vali. Začnu je vyjme­no­vá­vat: vystou­pení v plné rych­losti, kdy hlavní postava rov­nou stojí, neroz­bitná auta, bez mini­mál­ního poško­zení, slepá umělá inte­li­gence, která si nevšimne mrt­voly vedle a sama vejde do střely a i počká na to, až ji zastře­líte a další. Nejslavnější chy­bou je pro­stě nefunkč­nost zrca­del, kdy se je vlast­ním obrazu hlavní postavy snad jenom alter­na­tivní rea­lita, která se náhodně gene­ruje. Prostě tam Lincoln není, nebo se zasekne v pozici na velmi dlouho řadu sekundu. A to nepo­čí­táme drob­nosti, které byli už i v první mafii, napří­klad odlé­tá­va­jící puk­lice kol a další drob­nosti. Například to nej­lepší na to, abyste utekli od poli­cajtů, je najet na koleje, kde nic nejezdí. Ani Vás poli­cie nemůže po kole­jích násle­do­vat (spíše to neumí). Po kole­jích nejel ani vagó­nek, který mi Vám pře­ká­žel.

Mafia III – průchod hrou 1-5

Otázka, je to opravdu velké zkla­mání od dob první i druhé Mafie? Ano bohu­žel je. Příběh se dá jak tak pře­žít, ale opa­kují se mise, jenom s malými obmě­nami. Chybí další obsah, kdy lze jez­dit jenom autem nebo lodí. Na drob­nosti, které udě­lají život ve městě reál­nější, se úplně zapo­mnělo. A bohu­žel gra­fická kva­lita hry v sou­vis­losti na ply­nu­losti hraní a hod­notě fps není vůbec v přímé úměr­nosti.

Proto musím Mafii 3 ohod­no­tit níz­kým ohod­no­ce­ním, které pro­stě výš dát nejde. 50 % je pro­stě málo a stu­dio, které tuto hru stvo­řilo, by se mělo zamys­let na tím, jestli má být nějaké pla­cené DLC, nebo zdarma. Asi bude pla­cené, ale kvůli kva­litě zpra­co­vání celé hry, bych si přál, aby pří­davné balíčky byly zdarma, aby vše, co tvůrci zapo­mněli a do hry nedali, bylo zdarma. Updaty, pří­bě­hové DLC i nová auta.

A pro ty, kteří zájem pro prvních cca 9 hodin mého hraní:

Hra o trůny – Dragonstone (S07E01)

25.07.2017

Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi viac »

Logan: Wolverine – 100 %

03.03.2017

Začneme tím, že jsem fanou­šek fil­mo­vé série X-men. Vzpomínám na to, jak mně prv­ní film před dlou­hý­mi 17 lety nadchl. Po sko­ro dva­ce­ti letech se celý fil­mo­vý svět ukon­čil. viac »

Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2) – 50 %

15.12.2016

Tak jako v loni přišel do kin film ze série Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ viac »

kinezo design 1

Bicykel z 3D tlačiarne? Prvý vyrobila slovenská firma

20.10.2017 18:58

Slovenská spoločnosť Kinazo Design predstavila prvý horský bicykel vyrobený pomocou 3D tlačiarne, ktorý možno prispôsobiť zákazníkovi na mieru.

atóm, fyzika

Prvú tureckú atómku postaví ruský Rosatom, získal počiatočné povolenie

20.10.2017 18:40

Prvá jadrová elektráreň v Turecku získala počiatočné stavebné povolenie a úplné povolenie by mala získať v prvej polovici budúceho roka.

vražda, zločin, lúpež, krádež, nôž

Útočník na juhu Poľska zranil nožom 8 osôb, jedna žena zraneniam podľahla

20.10.2017 18:12

Dvadsaťsedemročný Poliak napádal nakupujúcich zo zadu nožom.

EU samit summit

Fico: V novembri oficiálne schválime, že chceme byť súčasťou posilnenej obrannej spolupráce

20.10.2017 17:48

Podľa premiéra Roberta Fica Slovensko uvažuje, že na pomoc Európe pri zvládaní migrácie vynaloží ďalší milión eur.

simcacze

Blog Simci z Prahy

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 4953x
Priemerná čítanosť článkov: 708x

Autor blogu